Trwają zapisy na kursy przygotowujące do testu 8-klasisty z matematyki! Sprawdź!

Blog

Wykorzystaj matematyczną wiedzę jako Quant!


6 minut czytania

We współczesnym świecie, gdy zewsząd otaczają nas statystyki, dane i liczby, matematyczna wiedza wydaje się po prostu niezbędna. Świadczy o tym też coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na osoby uzdolnione matematycznie. Przykładem może być quant – uważany przez analityków za „zawód przyszłości”. Kim jest quant? Czym się zajmuje i ile zarabia?

Kim jest quant?

Quant to dość „pojemny” zawód, a osobie pracującej na tym stanowisku najbliżej jest do analityka jakościowego i aktuariusza. Quanci to pracownicy uzdolnieni matematycznie, wykształceni w dziedzinie matematyki, statystyki albo ekonometrii, którzy – ogólnie mówiąc – specjalizują się w analizach danych liczbowych

W instytucjach finansowych quanci m.in. tworzą taryfy produktowe, wyciągają dane niezbędne do tzw. zarządzania ryzykiem, wyliczają rezerwy, modelują wiele różnych procesów. W bankach quanci pracują m.in. w działach analiz rynku finansowego, zajmują się analizą ryzyk kredytowych i operacyjnych, danych giełdowych itd. W biznesie, marketingu i sprzedaży to quanci są odpowiedzialni za pogłębioną analizę rynku, procesy sprzedażowe i ostateczny kształt kampanii reklamowych.

To, co jest wspólne dla wszystkich quantów, to analiza i interpretacja ogromnej ilości danych. To na podstawie danych, z wykorzystaniem metod matematycznych i statystycznych, quanci weryfikują poprawność modeli operacyjnych lub pracują nad ich zmianą, aby mogły przynosić określone korzyści biznesowe. W codziennej pracy quanci wykorzystują w praktyce m.in. zagadnienia z zakresu technik statystycznych, metody największej wiarygodności czy teorii estymacji. 

Gdzie pracuje quant?

Quant może znaleźć zatrudnienie w niemal każdej branży, w każdym biznesie, który wymaga analizy danych liczbowych. A współcześnie dane wykorzystuje się na każdym kroku, nie tylko w bankowości, finansach, ubezpieczeniach czy w IT. Są one podstawą funkcjonowania każdej firmy! 

Nie tylko finanse i bankowość

Nawet tak kreatywne dziedziny jak marketing potrzebują quantów. Nie wspominając o sprzedaży, która z każdym rokiem staje się coraz bardziej zdigitalizowana. W końcu to na liczbach opierają się wszystkie analizy zachowań konsumenckich, a podejmowane działania reklamowe muszą zostać zmierzone – tylko w ten sposób da się określić ich efektywność i sprawdzić, czy realizują zamierzone cele.

Quant potrzebny sprzedaży i marketingowi

Wszystkie wskaźniki sprzedażowo-marketingowe opierają się na liczbach: odsłony serwisu, wejścia na stronę, czas na niej spędzony, współczynniki konwersji (realizacja zamierzonych działań). Tylko osoba o zdolnościach matematyczno-analitycznych jest w stanie poddać je analizie i wyciągnąć wnioski potrzebne do opracowania kampanii, media planu czy uruchomienia nowych kanałów sprzedaży. 

To na podstawie twardych danych, pozyskanych przez firmę, quanci przewidują zachowania konsumentów oraz ich przełożenie na sprzedaż albo inne cele marketingowe (zaufanie, świadomość, postrzeganie marki).

Quant jest w stanie obliczyć, gdzie i w jaki sposób powinien być eksponowany towar, jak zostać zapakowany, jaką promocją zostać objęty, aby sprzedaż osiągnęła założony pułap. Quant może stwierdzić – na podstawie danych, obliczeń i analizy – czy np. inwestycja w automatyzację jakiegoś procesu albo otwarcie nowego kanału sprzedaży będą rentownymi posunięciami.

Jaką osobą powinien być quant?

Quant powinien mieć wykształcenie matematyczne, statystyczne lub ekonometryczne – tak naprawdę wszystkie te trzy dziedziny są ważne w tym zawodzie. Istotna jest też informatyka i ta droga kształcenia również może otworzyć drzwi do pracy jako quant.

Quant musi być uzdolniony matematycznie i analitycznie. Matematyka jest istotna – uczy myślenia jednocześnie logicznego, abstrakcyjnego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów. Matematyka jest też dziedziną praktyczną – nie da się jej nauczyć, trzeba ją zrozumieć. A zrozumienie praw rządzących matematyką łączy się ze statystyką i przekłada się na ekonomię – i tak „powstaje” quant.

Dodatkowo quant powinien też wiedzieć sporo o biznesie – zwłaszcza w tym obszarze, w którym będzie pracować. Znajomość danej branży oraz specyfiki rynku pozwoli spojrzeć quantowi na swoją pracę „całościowo”, zrozumieć prawa i zmienne, przewidywać i reagować na wahania czy nastroje rynku, wykorzystywać trendy itp.

Quant musi być nastawiony na ciągły samorozwój, uzupełnianie wiedzy i poszerzanie swoich horyzontów. Powinien aktywnie uczyć się branży, w której pracuje, np. czytać branżowe czasopisma, uczestniczyć w konferencjach, targach oraz szkoleniach i poznawać nowe narzędzia informatyczne i analityczne

Ile zarabia quant?

Quant zarabia od ok. 6 do nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie – w zależności od doświadczenia, „poziomu” swojego stanowiska, obowiązków i odpowiedzialności. 

Już przy kilkumiesięcznym doświadczeniu quant może liczyć na wynagrodzenie ok. 4000-5000 zł. Płatne są też staże i praktyki na tym stanowisku, a chętnie zatrudnia się studentów. Kilka lat doświadczenia w pracy to pięciocyfrowa kwota wpływająca co miesiąc na konto quanta.

Czy quanci są poszukiwani na rynku pracy?

Zawód quanta z roku na rok staje się coraz bardziej poszukiwany. To nie dziwi – ilość danych gromadzonych przez każdy podmiot rośnie, a przecież nie o wielkość bazy się rozchodzi, ale o wykorzystanie jej do osiągania celów biznesowych. Potrzebne są więc osoby, które te dane przeanalizują i na ich podstawie przeprowadzą obliczenia, wyciągną wnioski i zaproponują lub zweryfikują działania.

Quantów najpilniej poszukują takie podmioty jak banki, firmy ubezpieczeniowe i finansowe oraz poszczególne działy w firmach z różnych branż, takie jak np. HR, sprzedaż i marketing. Od banków i giełd, przez domy mediowe i agencje, po firmy sprzedające w internecie – quant szybko znajdzie swoje wymarzone miejsce pracy.

Jak zostać quantem?

Quant to zawód wciągający i rozwojowy, ale wymagający i trudny. 

Przede wszystkim quant potrzebuje umysłu matematycznego, umiejętności łączenia myślenia logicznego z abstrakcyjnym i twórczym. Wiele osób ma takie predyspozycje naturalne, ale te kompetencje zawsze wymagają dopracowania. Młodzi ludzie, którzy chcieliby w przyszłości pracować jako quanci, powinni pomyśleć o rozwoju w tym kierunku już w szkole – na pewno potrzebna będzie dobrze zdana matura z matematyki na poziomie rozszerzonym.

 

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminami

 

FAQ:

Kim jest quant?

Quant to matematyk, analityk jakościowy, statystyk, aktuariusz – to zawód złożony, w którym pracować można na różne sposoby. Quant głównie analizuje dane, liczy, wykorzystuje metody statystyczne i na tej podstawie wykonuje określone zadania.

Na czym polega praca quanta?

Quant pracuje z bazami danych – analizuje je z wykorzystaniem różnych modeli matematycznych i statystycznych, opracowuje strategie np. sprzedaży i zarządzania ryzykiem, weryfikuje efektywność dotychczasowych działań i planuje w nich zmiany.

Gdzie pracuje quant?

Quant może pracować w wielu branżach, m.in. w bankowości (specjalizować się np. w ryzyku kredytowym), finansach, ubezpieczeniach, sprzedaży (zwłaszcza e-commerce) i marketingu, zarówno bezpośrednio w danym przedsiębiorstwie, jak i w agencjach.


Poprzedni Następny

Podobne artykuły

Blog

Jak zainteresować dziecko matematyką?

Wiedza matematyczna otwiera drzwi do zawodów „przyszłości”, takich jak data scientist i quant, lecz poza teorią potrzebna jest praktyka...

Czytaj więcej
Blog

Wykorzystaj matematyczną wiedzę jako aktuariusz!

Aktuariusz to jeden z najlepiej opłacanych zawodów powiązanych z matematyką. Osoby, które zdecydują się na tę ścieżkę zawodową muszą się...

Czytaj więcej

Matematyka bez tajemnic

Zapisz się na kurs

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zapoznałem się i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych