Trwają zapisy na kursy przygotowujące do testu 8-klasisty z matematyki! Sprawdź!

Blog

Matura 2022 – zmiany pozytywnie zaskakują maturzystów!


8 minut czytania

Nadciąga matura 2022! Zmiany w porównaniu z poprzednimi latami są spore, a wymagania czy to z języka polskiego, czy z matematyki okrojono ku uciesze uczniów. Czego nie będzie na maturze z matematyki 2022? Co wciąż może się pojawić na poziomie podstawowym? I jak najskuteczniej wykorzystać ostatnie tygodnie przed maturą? Podpowiadamy!

Zmiany na maturze z matematyki w 2022 roku

Nauczanie zdalne w okresie pandemii przyniosło mnóstwo problemów – np. braki w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Z tego względu na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki kilka najtrudniejszych zagadnień „wypadło” z podstawy programowej. Do wielu przedmiotów w informatorze maturalnym CKE załączyła aneks – określa zmienioną podstawę prawną, wymagania egzaminacyjne na maturę 2022 i zmiany w formule egzaminu, w tym rodzaje anulowanych zadań. Kilku nowych wytycznych doczekał się także egzamin ósmoklasisty. 

Zmiany są naprawdę duże i dotyczą nie tylko matury z przedmiotów obowiązkowych: matematyki, języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego, ale również z przedmiotów dodatkowych – zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym. Zdecydowanie warto z tymi aneksami się zapoznać, a w przypadku matury z matematyki najważniejsze zmiany wskazujemy poniżej!

Czego nie będzie na maturze 2022 z matematyki?

Z podstawy programowej matury z matematyki 2022 wycięto zarówno poszczególne zagadnienia, jak i same typy zadań. Warto dokładnie przyjrzeć się zmianom, aby nie opuścić powtórki materiału, który nadal może się pojawić, tylko w okrojonej formie.

Jeśli chodzi o całe zagadnienia, które usunięto z podstawy programowej, są to:

 • błąd względny i bezwzględny,
 • wartości odwrotnie proporcjonalne,
 • bryły obrotowe.

Kilka działów okrojono z najtrudniejszych tematów. Przykłady?

 • Potęgi. Dział jest bardzo ważny, dlatego jego znajomość nadal obowiązuje – sporym ułatwieniem będzie natomiast brak zadań, które wymagają używania potęg w kontekście innych działów nauki, np. biologii, chemii czy fizyki. A to w praktyce oznacza mniej skomplikowanych zadań egzaminacyjnych z treścią!
 • Równania wyższego stopnia. Na maturze 2022 z matematyki nie pojawi się m.in. takie równanie: x³ = −27. Nadal jednak warto dobrze przećwiczyć ten dział. Równania drugiego stopnia z pewnością pozwolą zarobić dodatkowe punkty. Przećwicz rozwiązywanie równań typu (x²−4)(x−5) = 0.
 • Funkcja wykładnicza. Rysowanie wykresów funkcji wykładniczych było dla Ciebie trudne? W takim razie kamień z serca – matura 2022 z matematyki nie będzie tego od Ciebie wymagać. Funkcje wykładnicze nie pojawią się także w kontekście innych dziedzin nauki (np. fizyki czy chemii).
 • Obliczanie wartości funkcji. Na maturę z matematyki 2022 nie musisz też potrafić wyznaczać największej i najmniejszej wartości funkcji kwadratowej w podanym przedziale. Mogą natomiast pojawić się zadania, w których te dane będzie trzeba odczytać z wykresu.
 • Trygonometria i okręgi styczne. W arkuszu egzaminacyjnym nie pojawią się także zadania wymagające umiejętności stosowania przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych. Z podstawy egzaminacyjnej usunięto też okręgi styczne wewnętrznie i zewnętrznie. Robi się coraz łatwiej, prawda?
 • Podobieństwa figur i ostrosłupy. Zadania z zagadnieniem podobieństwa trójkątów obowiązują nadal, ale jakaś zmiana, choć niewielka, jest – nie trzeba umieć tej wiedzy zastosować w aspekcie praktycznym. Podobnie ma się sprawa z ostrosłupami – należy umieć obliczyć np. ich objętość, ale zależności między odcinkami i kątami zostały z wymagań usunięte (to dawało nawet 5 punktów!)
 • Statystyka. Średnia ważona i odchylenie standardowe wypadły z matury!

Co jeszcze zmieni się na maturze 2022? Kwestie formalne!

Egzamin maturalny z matematyki będzie trwał 170 minut – w tym zakresie żadnych zmian nie przewidziano, natomiast za całość zdobyć będzie można 45 punktów, a nie 50 jak w poprzednich latach. Zmniejszy się również liczba zadań otwartych – z 9 na 7, a za nie otrzymać będzie można tylko 17 punktów. 

Pozostałe 28 punktów (czyli aż 62%) możesz zdobyć na samych zadaniach zamkniętych. Aby zatem zdać maturę z matematyki 2022, musisz odpowiedzieć poprawnie tylko na połowę zadań zamkniętych. Te zmiany w połączeniu z okrojeniem samego zakresu materiału sprawią, że matura powinna być nieco prostsza! 

W ramach egzaminu dojrzałości trzeba wciąż przystąpić do przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W 2022 r. maturzyści nie będą natomiast zdawać żadnego egzaminu ustnego, chyba że jest to konieczne w indywidualnej sytuacji (np. w związku z rekrutacją na zagraniczną uczelnię). Wystarczy podejście do części pisemnej.

W 2022 r. zadania egzaminacyjne na maturze będą więc sprawdzać umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji, a nie (jak w okresie przed pandemią) na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Matura 2022 z matematyki – zakres materiału na poziomie podstawowym

A jakie zagadnienia obejmuje matura 2022? Wymagania (matematyka na poziomie podstawowym i rozszerzonym), dokładnie rozpisane, znajdziesz w informatorze CKE. Standardowo na maturze pojawiają się zadania z kilku działów.

 • Liczby rzeczywiste (np. różne postaci liczb, wyrażenia arytmetyczne, prawa działań na pierwiastkach, logarytmy, potęgi o wykładnikach wymiernych, osie liczbowe i przedziały, obliczenia procentowe np. podatki, zyski z lokat).
 • Wyrażenia algebraiczne (w tym wzory skróconego mnożenia).
 • Równania i nierówności (np. nierówności pierwszego stopnia, równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą, proste równania wymierne).
 • Funkcje (np. wartości funkcji dla danego argumentu, odczytywanie własności funkcji z wykresu, wzory funkcji liniowej i kwadratowej).
 • Ciągi (np. wyznaczanie wyrazu ciągu na podstawie wzoru ogólnego, badanie, czy ciąg jest arytmetyczny czy geometryczny, wzory na n-ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego).
 • Trygonometria (np. wyznaczanie wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów o miarach od 0° do 180°, obliczanie miar kąta ostrego).
 • Planimetria (np. zależności między kątem środkowym i wpisanym czy cechy podobieństwa trójkątów i własności stycznej do okręgu).
 • Geometria i stereometria (np. równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty, współrzędne punktu przecięcia prostych, kąty między odcinkami graniastosłupów i ich miary, pola powierzchni i objętości graniastosłupów).
 • Statystyka (np. obliczanie prawdopodobieństwa w sytuacjach prostych oraz zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych).

Jak przygotowywać się do matury z matematyki w ostatnich tygodniach?

Na maturę w 2022 r. wymagania z matematyki są odrobinę okrojone, natomiast takie rozwiązanie zastosowano już w roku ubiegłym. Możesz więc przejrzeć i rozwiązać arkusze maturalne 2021, które znajdziesz na naszej stronie – w zakładce Arkusze próbne – i sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Dzięki arkuszom oswajasz się z formą egzaminu, planujesz „strategię” maturalną czy zmniejszasz swój stres – w ostatnich tygodniach przed maturą takie przygotowania są najskuteczniejsze!

A jeśli jesteś szczęśliwcem, któremu do egzaminu maturalnego został jeszcze ponad rok, zapraszamy na kurs przygotowawczy z matematyki Gigantów Edukacji – nasi uczniowie zdają maturę z matematyki średnio na ponad 80%!

FAQ:

Co będzie wymagane na maturze 2022 z matematyki?

Zakres materiału, który może pojawić się na egzaminach maturalnych z matematyki w 2022 r., znajdziesz w informatorze egzaminu materialnego (przygotowanym przez CKE). Dodatkowo w tym roku obowiązują aneksy dołączone do informatora, które zmieniają wymagania. Sporą część zagadnień usunięto z podstawy programowej.

Czego nie będzie na maturze 2022 z matematyki?

Na maturze z matematyki 2022 nie będzie m.in. brył obrotowych, błędu względnego i bezwzględnego oraz wartości odwrotnych proporcjonalnie. Z wielu działów usunięto najtrudniejsze zagadnienia, np. okręgi styczne wewnętrznie i zewnętrznie czy średnią ważoną i odchylenie standardowe.

Co jeszcze zmieni się na egzaminie maturalnym 2022?

Poza okrojonymi wymaganiami zmiany na maturze z matematyki 2022 to też więcej pytań zamkniętych i jednoczesne zmniejszenie liczby punktów. Warto pamiętać, że w 2022 r. maturzysta wciąż musi przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, natomiast nie będzie egzaminów ustnych – tylko część pisemna egzaminu. 


Poprzedni Następny

Ocena użytkowników: 3 / 5

Podobne artykuły

Blog

Jak zainteresować dziecko matematyką?

Wiedza matematyczna otwiera drzwi do zawodów „przyszłości”, takich jak data scientist i quant, lecz poza teorią potrzebna jest praktyka...

Czytaj więcej
Blog

Wzory skróconego mnożenia – do czego się przydają?

W nauce matematyki do matury bardzo ważne są dwie sprawy. Pierwsza to zrozumienie matematycznych zagadnień, nie „wykucie ich na blachę”....

Czytaj więcej

Matematyka bez tajemnic

Zapisz się na kurs

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zapoznałem się i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych