Trwają zapisy na kursy przygotowujące do testu 8-klasisty z matematyki! Sprawdź!

Blog

Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku?


7 minut czytania

Zbliża się egzamin ósmoklasisty 2022! Zmiany w stosunku do egzaminów sprzed pandemii są duże i wykraczają daleko poza przesunięty o ponad miesiąc termin, ponieważ wiążą się z samymi wymaganiami egzaminacyjnymi. Czego nie będzie na egzaminie ósmoklasisty 2022 z matematyki, a co koniecznie powtórzyć? Czy egzamin ósmoklasisty 2022 będzie łatwiejszy? Sprawdźmy!

Egzamin ósmoklasisty 2022 – zmiany cieszą uczniów!

Ponad dwa lata częściowej nauki zdalnej i hybrydowej to temat-rzeka, zwłaszcza pod kątem problemów uczniów. A jednym z poważniejszych okazuje się niewystarczająco skuteczne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Z tego względu w 2022 r. (tak jak rok wcześniej) egzaminy będą przeprowadzane na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych, a nie na bazie wytycznych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zmiany cieszą uczniów – na egzaminie ósmoklasisty z matematyki będzie mniej zadań, a zakres wymaganego materiału okrojono z trudnych zagadnień!

Czego nie będzie na egzaminie ósmoklasisty 2022?

W części matematycznej egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. na pewno nie będzie zadania dowodowego z geometrii. Za rozwiązanie tego typu zadania otwartego można było uzyskać 2 punkty, ale co roku sprawiało uczniów mnóstwo problemów. Niższe wymagania egzaminacyjne przewiduje się również w zakresie brył przestrzennych i działań na pierwiastkach.

Łącznie z wymagań egzaminacyjnych usunięto kilkanaście zagadnień. Nie pojawią się więc zadania, w których trzeba np.:

 • obliczyć największy wspólny dzielnik i najmniejszą wspólną wielokrotność,
 • obliczyć wartość bezwzględną,
 • szacować pierwiastki za pomocą liczb wymiernych,
 • znaleźć środek odcinka, znając dane współrzędne końców,
 • zastosować notację wykładniczą,
 • szacować wyniki działań,
 • mnożyć dwumian przez dwumian,
 • wskazać zależność między długościami krawędzi graniastosłupa,
 • obliczyć objętość i pole graniastosłupa nieprawidłowego,
 • zastosować obliczenia procentowe do wielokrotnych obniżek i podwyżek kwot,
 • zaznaczyć na osi liczbowej zbiór liczb spełniających nierówność,
 • obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych.

Na egzaminie ósmoklasisty 2022 z matematyki ma też nie być zadań, które wymagają ustalenia, ile liczb spełnia dany warunek, zadań wymagających mierzenia i rysowania z podaną dokładnością czy gromadzenia danych statystycznych. Nie trzeba także umieć odczytywać i zapisywać liczb w systemie rzymskim oraz stosować obliczeń kalendarzowych.

Przykłady zadań, których nie będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2022:

 • W trójkącie o kątach wewnętrznych α, β, γ miara kąta α jest równa różnicy miar dwóch pozostałych kątów. Uzasadnij, że ten trójkąt jest prostokątny.
 • W zakładzie krawieckim są szyte poduszki dla zwierząt domowych. Praca w tym zakładzie trwa pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie. W 2020 r. 1 marca wypadł w niedzielę i w tym miesiącu nie było żadnych dni wolnych oprócz sobót i niedziel. W ciągu każdej godziny pracy szyto średnio 3 poduszki. Ile poduszek uszyto w tym zakładzie w marcu 2020 r.?
 • Z okazji dnia sportu w godzinach od 9:00 do 12:00 przeprowadzono połowę z wszystkich konkurencji zaplanowanych na cały dzień, a między 12:00 a 14:00 – jeszcze ⅓ pozostałych. O godzinie 14:00 z powodu deszczu zakończono zawody. W tym dniu nie przeprowadzono 12 zaplanowanych konkurencji. Ile konkurencji planowano przeprowadzić podczas całego dnia sportu?

Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty w 2022 r.?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022 r. będzie trwać 100 minut. 

Zdobyć będzie można maksymalnie 25 punktów, czyli o 5 mniej niż w latach ubiegłych, w tym 15 punktów z zadań zamkniętych, a 10 z zadań otwartych. Pojawią się tylko 4 zadania otwarte. Uczniowie nie będą mogli korzystać z kalkulatora.

Egzamin ósmoklasisty z trzech przedmiotów odbędzie się w maju – z matematyką uczniowie zmierzą się 25 maja, dzień wcześniej z językiem polskim, a 26 maja napiszą egzamin z języka obcego nowożytnego. Zrezygnowano z egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego. W związku z przesuniętym terminem egzaminu skrócono również terminy rekrutacyjne (poprzez przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem systemu informatycznego). 

Nie tylko z matematyki, ale również z języka polskiego i języka obcego nowożytnego egzamin przeprowadzany będzie na „specjalnych” warunkach – m.in. skrócono listę obowiązkowych lektur.

Wymagania egzaminacyjne – egzamin ósmoklasisty 2022 z matematyki

Choć wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty 2022 zostały dość istotnie okrojone, nadal są obszerne – w końcu egzamin ma sprawdzić wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie całego kształcenia w szkole podstawowej. Warto zatem przyjrzeć się dokładnie informatorowi egzaminacyjnemu (przygotowany przez CKE) i poznać szczegółowe oczekiwania. Jeśli chodzi o ogólne działy i zagadnienia, są to:

 • liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,
 • działania na liczbach naturalnych,
 • liczby całkowite,
 • ułamki zwykłe i dziesiętne,
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
 • obliczenia praktyczne (np. jednostki długości i masy, długości odcinka, droga przy danej prędkości),
 • potęgi o podstawach wymiernych,
 • pierwiastki,
 • tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i wieloma zmiennymi,
 • przekształcanie wyrażeń algebraicznych,
 • sumy algebraiczne i działania na nich,
 • obliczenia procentowe,
 • równania z jedną niewiadomą,
 • proporcjonalność prosta,
 • proste, odcinki, kąty,
 • własności figur geometrycznych na płaszczyźnie,
 • wielokąty (rozpoznawanie, obliczanie obwodu, pola, miar kątów),
 • oś liczbowa,
 • geometria przestrzenna,
 • podstawy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa,
 • odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2022?

W praktyce okazuje się, że względem lat poprzednich z arkusza egzaminacyjnego usunięto 2-4 typy zadań. Nadal więc warto w ramach przygotowania do egzaminu przejrzeć i rozwiązać arkusze próbne i wcześniejsze egzaminy. Pewne rodzaje zadań pojawiają się niemal na każdym egzaminie ósmoklasisty, a są to m.in.:

 • równania z jedną niewiadomą,
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
 • działania na potęgach i pierwiastkach,
 • wyrażenia algebraiczne i ich przekształcenia,
 • kąty, wielokąty i koła,
 • elementy rachunku prawdopodobieństwa.

Jak przygotowywać się w „przeddzień” egzaminu ósmoklasisty?

Gdy do egzaminu ósmoklasisty zostało niewiele czasu, warto zweryfikować swoją wiedzę. Na naszej stronie znajdziesz arkusze egzaminacyjne (w zakładce Arkusze próbne) z zadaniami, które z dużym prawdopodobieństwem pojawią się na Twoim egzaminie. Rozwiązując je, nie tylko powtarzasz materiał, ale masz też szansę znaleźć swoje mocne i słabe strony oraz opracować strategię. W ten sposób dowiesz się, z którymi tematami masz jeszcze spory problem, i zdążysz się podciągnąć. 

A jeśli egzamin ósmoklasisty będziesz zdawać dopiero za rok, ale już chcesz rozpocząć skuteczne przygotowania, zapraszamy na kurs przygotowawczy do egzaminu z matematyki z Gigantami Edukacji. Nasi uczniowie wykręcają wyniki na ponad 80% i dostają się do wymarzonych szkoły!

FAQ:

Jak będzie zorganizowany egzamin ósmoklasisty 2022?

Zmiany wynikają ze sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w związku z nauczaniem zdalnym w czasie pandemii. Egzamin zostanie więc przeprowadzony na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych – zmniejszy się liczba zadań, a wymagania egzaminacyjne okrojono z najtrudniejszych zagadnień.

Czego nie będzie na egzaminie ósmoklasisty 2022 z matematyki?

Na egzaminie ósmoklasisty 2022 z matematyki nie będzie m.in. zadania dowodowego z geometrii, a także trudniejszych zagadnień z dziedziny brył przestrzennych i działań na pierwiastkach.

Co zmienia się w przypadku egzaminu maturalnego 2022?

Tak jak w przypadku egzaminu ósmoklasisty wymagania maturalne zostały okrojone. Nadal jednak maturzysta ma obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Nie odbędą się natomiast egzaminy ustne. 


Poprzedni Następny

Ocena użytkowników: 4 / 5

Podobne artykuły

Blog

Jak zainteresować dziecko matematyką?

Wiedza matematyczna otwiera drzwi do zawodów „przyszłości”, takich jak data scientist i quant, lecz poza teorią potrzebna jest praktyka...

Czytaj więcej
Blog

Jak pomóc dziecku w nauce matematyki?

„Zrozumieć dziecko, aby być przez niego zrozumianym”. D. Zaremba, doktor nauk matematycznych i autorka książki „Jak tłumaczyć dzieciom...

Czytaj więcej

Matematyka bez tajemnic

Zapisz się na kurs

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zapoznałem się i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych