Trwają zapisy na kursy przygotowujące do testu 8-klasisty z matematyki! Sprawdź!

Blog

Co można mieć na maturze z matematyki? Lista przyborów


7 minut czytania

Listę przyborów, które maturzyści mają obowiązek oraz prawo mieć na egzaminie dojrzałości z matematyki, każdego roku w swoim komunikacie wydaje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Standardowo jest to długopis, cyrkiel, linijka i kalkulator. A czy te przybory muszą spełniać jakieś wytyczne? Co można wnieść na maturę oprócz tych przedmiotów? A czego nie wolno ze sobą mieć? Wyjaśniamy!

Obowiązkowe przybory na maturę z matematyki

Co roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydaje komunikat określający rodzaj przyborów, którymi maturzyści mają obowiązek dysponować na egzaminie w roku następnym. Lista jest zawsze przyporządkowana do konkretnego egzaminu – w zależności od przedmiotu są to różne rodzaje pomocy, np. na testach językowych są to słowniki. A co na maturze z matematyki?

 • Przybory piśmiennicze – każdy maturzysta musi mieć długopis lub pióro z czarnym tuszem czy atramentem. Długopisem wykonuje się także rysunki. Nie powinien to być niebieski tusz, gdyż karty zadań zamkniętych są skanowane i niebieski kolor może nie być czytelny. Na maturze można mieć ołówek, ale nie wolno udzielać nim odpowiedzi (w tym także nim rysować).
 • Linijka i cyrkiel – na maturę z matematyki nie można wnieść ekierki oraz kątomierza. Dozwolona jest wyłącznie prosta linijka i cyrkiel (najlepiej taki, do którego da się włożyć długopis). 
 • Prosty kalkulator – czyli taki, który umożliwia przeprowadzanie wyłącznie podstawowych obliczeń: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia oraz ewentualnie obliczania procentów i pierwiastków kwadratowych z liczb. Nie może być to oczywiście kalkulator w telefonie bądź innym urządzeniu.
 • Tablice wzorów – na maturze z matematyki można śmiało korzystać z takiej pomocy, ale jest ona udostępniana przez szkołę. Nie można przygotować sobie i wnieść na egzamin własnej ściągawki z wzorami.

Nie wolno pożyczać przyborów od innych w trakcie trwania egzaminu maturalnego. 

Przed przystąpieniem do egzaminu zdający musi też przedstawić swój dowód osobisty (ewentualnie inny dokument tożsamości np. paszport, ale nie legitymację). Jeśli tego nie zrobi, nie zostanie dopuszczony do zdawania matury.

Dodatkowe przybory i przedmioty na maturę z matematyki

Każdy maturzysta może mieć ze sobą małą butelkę wody (bez etykiety; należy ją postawić obok ławki, aby np. przez przypadek nie zalać arkusza egzaminacyjnego), chusteczki higieniczne oraz prosty zegarek na ręce (bez dodatkowych funkcji, nie np. smartwatch). 

Poza tymi kilkoma przyborami (czyli długopisem, ołówkiem, kalkulatorem, linijką, cyrklem i tablicami wzorów) oraz wodą, chusteczkami i zegarkiem maturzysta nie może mieć przy sobie żadnych innych przedmiotów.

Wyjątkiem są tylko osoby uprawnione do dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu dojrzałości – uczniowie niesłyszący oraz słabosłyszący, niewidomi i słabowidzący oraz cudzoziemcy (czyli osoby, o których mowa w art. 165 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe). Są to zwykle przedmioty, których ci uczniowie używali w toku nauczania w szkole.

Do takich dodatkowych przyborów i pomocy zalicza się m.in. sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, przybory optyczne (te, z których zdający korzysta na co dzień) oraz słowniki dwujęzyczne (za wyjątkiem egzaminów językowych).

Kto zapewnia przybory na egzaminie dojrzałości?

Informacja o tym, kto powinien zapewnić maturzystom przybory na egzaminie, także znajduje się w komunikacie dyrektora CKE. Zazwyczaj za zapewnienie niektórych przedmiotów odpowiada szkoła, za innych – zdający lub szkoła

Na egzaminie maturalnym z matematyki to szkoła musi zaopatrzyć wszystkich zdających w tablice wzorów (analogicznie na maturach z języków – w słowniki). Co do pozostałych przyborów to dyrektor powinien poinformować maturzystów, czy muszą je przynieść, czy będą je mieć do dyspozycji na maturze.

Każdy maturzysta powinien mieć własny długopis, choć często są udostępniane także przez szkołę. Długopisem udziela się odpowiedzi zarówno na zadania otwarte, jak i na zadania zamknięte. 

Czego nie można wnieść na maturę z matematyki?

Poza omówionymi wyżej przyborami i przedmiotami, które trzeba lub można mieć na egzaminie maturalnym z matematyki (długopisy, ołówek, linijka, cyrkiel, kalkulator, tablice, woda, zegarek na ręce i sprzęt dla osób do ich posiadania uprawnionych) na salę egzaminacyjną nie można wnieść żadnych przedmiotów: fantów „na szczęście”, książek, brudnopisu (jest w arkuszu egzaminacyjnym), notatników itp.

Na sali egzaminacyjnej nie można mieć torebek i telefonów komórkowych bądź innego sprzętu elektronicznego – przedmioty te są zwykle zamykane w jakimś bezpiecznym miejscu. Jeśli maturzysta zabierze ze sobą telefon (np. schowa go w kieszeni) i ten zadzwoni podczas egzaminu, zostanie wyproszony z sali, a jego matura unieważniona. Podobnie ma się sprawa z próbami wyjęcia i użycia telefonu. 

Co wolno na maturze?

 • Czy można się spóźnić? Spóźniony maturzysta może wejść na salę jedynie wtedy, gdy jeszcze nie zakończono tzw. czynności wstępnych (np. rozdawania arkuszy) oraz wyrazi na to zgodę przewodniczący zespołu nadzorującego. Po rozpoczęciu egzaminu spóźniona osoba nie może już do niego przystąpić.
 • Czy można wyjść do toalety? Co do zasady na maturze nie powinno się w ogóle wychodzić z sali, ale komisja egzaminacyjna może zezwolić na wyjście do toalety (oczywiście pod „eskortą” jednego z jej członków).
 • Co jeśli maturzysta źle się poczuje? Jeśli maturzysta poczuje się gorzej na egzaminie (np. zrobi mu się słabo), musi niezwłocznie poinformować o tym komisję egzaminacyjną i zostanie udzielona mu adekwatna do sytuacji pomoc.
 • Czy można zakończyć egzamin wcześniej? Tak, jeśli maturzysta skończy swój egzamin przed czasem, może oddać maturę i opuścić salę, ale oczywiście później nie może już wrócić do swojego arkusza.

Czego nie wolno na maturze?

 • Nie wolno rozmawiać i w żaden sposób komunikować się z innymi.
 • Nie wolno ściągać i pozwalać ściągać od siebie.
 • Nie wolno przeszkadzać innym (zakłócać ciszy). 
 • Nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych i z nich korzystać.
 • Nie wolno wnosić przedmiotów niedozwolonych i z nich korzystać.

We wszystkich tych przypadkach egzamin maturalny może zostać przerwany i unieważniony – dla jednego lub wielu maturzystów.

FAQ:

Co trzeba mieć na maturze z matematyki?

Na maturze z matematyki trzeba mieć długopis lub pióro z czarnym atramentem czy tuszem, linijkę, cyrkiel, prosty kalkulator oraz tablice wzorów matematycznych (te udostępnia szkoła). Przybory zapewnia sobie zdający lub szkoła, o czym wcześniej informuje maturzystów dyrektor placówki. W niektórych sytuacjach trzeba korzystać tylko z własnych przyborów piśmienniczych (np. podczas pandemii). 

Co można mieć na maturze z matematyki?

Poza takimi przyborami jak długopis, kalkulator, tablice wzorów, linijka i cyrkiel na maturze można mieć jeszcze ołówek (ale nie można nim zapisywać rozwiązań) oraz butelkę wody i chusteczki higieniczne.

Czy na maturze z matematyki można mieć telefon?

Nie, telefonu nie można mieć na egzaminie maturalnym. Jeśli komisja stwierdzi, że zdający wniósł telefon na maturę (gdy ten np. zadzwoni), unieważni egzamin. 


Poprzedni Następny

Podobne artykuły

Blog

Jakie przedmioty trzeba zdawać na studia architektoniczne?

Co zdawać na architekturę? To pytanie, które zadają sobie nastolatkowie szukający najlepszej ścieżki rozwoju po liceum lub technikum....

Czytaj więcej
Blog

Egzamin ósmoklasisty – Matematyka – 2022 – Wyniki

Szukasz odpowiedzi i rozwiązań do zadań z testu 8-klasisty z matematyki 2022? Jesteś w dobrym miejscu! Poniżej znajdziesz link do...

Czytaj więcej

Matematyka bez tajemnic

Zapisz się na kurs

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zapoznałem się i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych